V2001-40 – Statoil Detaljhandel AS – søknad om dispensasjon til å fastsette maksimalpriser og foreta rabattdeling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.04.2001

Statoil Detaljhandel AS søkte om dispensasjon til å fastsette maksimalpriser og inngå avtaler om rabattdeling med sine forhandlere ved salg av drivstoff. Fastsetting av maksimalpriser og avtaler om rabattdeling ble antatt å kunne forsterke priskonkurransen i detaljmarkedet for drivstoff, og dispensasjon ble gitt, med varighet frem til 1. mai 2006.

Konkurranse-tilsynet har fattet følgende vedtak med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav a) og forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a): Statoil Detaljhandel AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 annet ledd til å fastsette maksimale utsalgspriser for sine forhandlere ved salg av drivstoff. Statoil Detaljhandel AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første og annet ledd til å foreta rabattdeling med sine forhandlere ved salg av drivstoff.

Denne dispensasjonen ble opphevet av vedtak V2003-49