V2003-33 – Den norske Forfatterforening – dispensasjon for avtaler om royalty m.v. og bokklubbavtaler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.05.2003

Den norske Forfatterforening gis dispensasjon med hjemmel i § 3-9 b) fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 til å inngå avtale om royalty i normalkontrakt for skjønnlitteratur, avtale om agentens provisjon i agentkontrakt for skjønnlitteratur, avtale om royalty i billigbokkontrakt for skjønnlitteratur, avtale om royalty i lydbokkontrakt for skjønnlitteratur og avtale om vederlag til forfatter og redaktør i avtale om vederlag for utgivelse av skjønnlitterære verk i antologi med Den norske Forleggerforening.

I medhold av konkurranseloven § 3-9 b) gis Den norske Forfatterforening dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 til å inngå avtale om royalty i avtale om utgivelse av skjønnlitterære verk i bokklubb, avtale om royalty i avtale om bokklubbutgivelse av tidligere utgitt lyrikk i antologier og avtale om royalty i avtale om bokklubbutgivelse av tidligere utgitt prosa i antologier med De norske Bokklubbene AS, Cappelens Bokklubber, Barnas Egen Bokklubb og Egmont Hjemmets Bokforlag AS.

Dispensasjon for bokklubbavtalene gis på vilkår av at det skal fremgå av avtalene at satsene for forfatternes royalty er å anse som veiledende satser.

Avtale om utgivelser av norske skjønnlitterære verk i bokklubb kan inneholde faste royaltysatser for Den norske Forfatterforenings Solidaritetsfond.