V2003-34 – Hewlett-Packard AS og AgriKjøp AS – dispensasjon for å anvende minimumsrabatter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.05.2003

Hewlett-Packard Norge AS og AgriKjøp AS søker om dispensasjon fra konkurranselovens

§ 3-1 andre ledd, jf. første ledd, for at HP skal kunne pålegge sine videreforhandlere å gi minimumsrabatter til medlemmer av AgriKjøp.

Med hjemmel i krrl. § 3-9 første ledd, bokstav c) har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:

Hewlett-Packard Norge AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 andre ledd slik at selskapet kan inngå avtaler med sine videreforhandlere om minimumsrabatter i forhold til Hewlett-Packard Norge AS- listepriser på datautstyr som omfattes av avtale inngått med AgriKjøp AS.