V2003-35 – Hewlett-Packard Norge AS – Stiftelsen Tradebroker-ISAL – dispensasjon for å anvende minimumsrabatter

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.05.2003

Hewlett-Packard Norge AS og stiftelsen Tradebroker-ISAL AS søker om dispensasjon

fra konkurranselovens § 3-1 andre ledd, jf. første ledd, for at HP skal kunne pålegge sine videreforhandlere å overholde maksimalpriser og yte minimumsrabatter til medlemmer av Tradebroker. HP søker om dispensasjon for det tidsrommet avtalen gjelder.

Med hjemmel i krrl. § 3-9 første ledd, bokstav c) har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:

Hewlett-Packard Norge AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 andre ledd slik at selskapet kan inngå avtaler med sine videreforhandlere om minimumsrabatter i forhold til Hewlett-Packard Norge AS- listepriser på datautstyr som omfattes av avtale inngått med Tradebroker-ISAL.