V2003-44 – Vibå Taxi – avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 25.06.2003

Konkurransetilsynet viser til brev av 27. mai 2003 vedrørende søknad om dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser om pris- og anbudssamarbeid i forbindelse med at Fylkestrygdekontoret i Rogaland har lagt syketransporten ut på anbud.

Vibå Taxi er en betegnelse på et samarbeid mellom 7 drosjeeiere i Klepp kommune og Time kommune i Rogaland. Samarbeidet består av Lye Taxi v/Scheie, Kvernaland Taxi v/Øverland, Orstad Taxi v/Fjogstad, Klepp Taxi v/Folkvord, Laila Aslaksen, Odd Aslaksen og Klepp Bil & Buss AS. Enkelte av drosjeeierne har turvognløyver og/eller selskapsløyve i tillegg til drosjeløyve.

Konkurransetilsynet finner at vilkårene for dispensasjon i konkurranseloven § 3-9 ikke er oppfylt og fatter følgende vedtak:

Vibå Taxis søknad om dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2 for å kunne samarbeide om priser og anbud i forbindelse med Fylkestrygdekontoret i Rogalands

anbudsutsetting av offentlig betalt transport, avslås.