V2003-47 – Elektrikerkjeden Sikringen – dispensasjon for prissamarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.07.2003

Solar Elektroengros AS og Elektrikerkjeden Sikringen søker om dispensasjon fra konkurranseloven (krrl.) § 3-1 for fastsettelse av priser i forbindelse med inngåelse av rammeavtaler med landsdekkende kjeder innen andre næringer og fastsettelse av priser i forbindelse med markedsføringskampanjer.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav a og c, fatter Konkurransetilsynet følgende vedtak:

Medlemmene av elektrikerkjeden Sikringen gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd til å samarbeide om fastsettelse av maksimalpriser i forbindelse med markedsføringskampanjer.

Medlemmene av elektrikerkjeden Sikringen gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd til å samarbeide om fastsettelse av priser og rabatter i forbindelse med rammeavtaler med landsdekkende kjeder innenfor andre næringer.

Det stilles som vilkår for dispensasjonen at de priser og rabatter som fastsettes i forbindelse med rammeavtaler med landsdekkende kjeder innenfor andre næringer, ikke benyttes ved utarbeidelse av tilbud til andre kunder.