V2003-51 – Norges Bilbransjeforbund – dispensasjon for fastsettelse av standardkontrakter ved salg av bil

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.08.2003

Norges Bilbransjeforbund (NBF) ble i Prisdirektoratets brev av 17. juni 1993 gitt dispensasjon fra forskrift om konkurransereguleringer av priser og avanser av 1. juli 1960 for å utgi standardformular av ovennevnte kontrakter. Dispensasjonen utløp 1. juli 2003.

Standardkontraktene kan antas å gi effektivitetsgevinster. Tilbyderne av bil kan få reduserte kostnader ved salg som følge av de standardiserte leveringsvilkårene. De som etterspør biler får reduserte søkekriterier i valg av bil som vil gi effektivitetsgevinster på etterspørselsiden. Konkurransetilsynet mener effektivitetsgevinstene mer enn oppveier tapet ved konkurransebegrensningen.

Norges Bilbransjeforbund gis dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-4 jf. 3-1 første ledd til å utgi standardformular for kjøpekontrakter ved forbruker- og næringskjøp av nye og brukte biler.