V2003-54 – Christel-s trafikkskule – dispensasjon for prissamarbeid om trafikkskoletjenester

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.09.2003

Konkurransetilsynet viser til søknad om dispensasjon fra konkurranseloven for å kunne delta i et prissamarbeid mellom deltakerne i Aktiv Trafikkopplæring AS.

Trafikkskolene i dette samarbeidet er Aa Leikvoll trafikkskole, K O Mellingen trafikkskole, Mjøs trafikkskule, Nævdals trafikkskole, Erik Stephansen trafikkskole og Villanger trafikkskole. Christel-s trafikkskule vil bli den syvende skolen i dette samarbeidet.  Aktiv Trafikkopplæring fikk innvilget dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for prissamarbeid den 14. desember 2001.

Konkurransetilsynet er kjent med at trafikkolene er pålagt et minimum av kontorhold, og det kanderfor være effektivitetsgevinster knyttet til å samarbeide om dette. Effektivitetsgevinstene anses å være større enn det konkurransemessige tapet ved samarbeidet, blant annet fordi det finnes en rekke konkurrerende aktører i markedet for trafikkskoletjenester i Bergen.

Christel-s trafikkskule gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd for å kunne samarbeide om pris på trafikkskoletjenester med de andre deltakerne i Aktiv

Trafikkopplæring AS.