V2003-55 – Ole Henrik Olsen – avslag på søknad om dispensasjon fra konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 08.09.2003

Søknaden gjelder dispensasjon fra konkurranselovens forbudsbestemmelser om pris- og anbudssamarbeid i forbindelse med at Fylkestrygdekontoret i Rogaland har lagt syketransporten ut på anbud.Løyvehaverne ønsker å samarbeide om anbud på syketransport.

Konkurransetilsynet har i flere anledninger uttalt at man er skeptisk til at en stor andel av drosjeeierne i et løyvedistrikt deltar i et samarbeid som omfatter felles prissetting og/eller anbudssamarbeid i forbindelse med offentlig betalt transport. Samarbeidet kan begrense konkurransen om denne type oppdrag vesentlig, noe som igjen vil kunne føre til høyere priser, lavere produksjon og dårligere kvalitet og service enn hva som kunne være tilfellet i en situasjon med mer virksom konkurranse.

Søknad om dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 og 3-2 for å kunne samarbeide om priser og anbud i forbindelse med Fylkestrygdekontoret i Rogalands anbudsutsetting av offentlig betalt transport, avslås.