V2003-52 – Landslaget for lokalaviser – dispensasjon for Nærpressekatalogen og annonsesamkjøringer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.08.2003

LLA søker om dispensasjon for annonsesamkjøringer samt utgivelse av

Nærpressekatalogen med den hovedbegrunnelse at annonsørene ikke lengre er lokale

aktører, men i stor grad kjedekontor, reklamebyrå og mediebyrå. Foreningen anfører at

annonsørene ofte oppfatter lokalavisene som vanskelig tilgjengelige.

Landslaget for lokalaviser innvilges dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. §

3-1 for utgivelse av Nærpressekatalogen.

Landslaget for lokalaviser og foreningens medlemsaviser innvilges dispensasjon fra

konkurranseloven § 3-1 for etablering og drift av annonsesamkjøringer.

Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 1. september 2008.