V2003-60 – Vinterlandet – dispensasjon for samarbeid om priser i sammenheng med Vinterlandet heiskort

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 21.10.2003

ti skisenter i Hallingdalsregionen søker om fornyet dispensasjon fra konkurranseloven. Søknaden gjelder samarbeid om pris i sammenheng med Vinterlandet heiskort.

Vinterlandet heiskort er et heiskort som kan brukes ved samtlige av de ti skisentrene, og tilbys i tillegg til skisentrenes egne heiskort.

Det gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd slik at Vestlia Skisenter,

Geilo Taubane, Slåtta Skisenter, Hemsedal Skisenter, Solheisen Skisenter, Gol

Skisenter, Ål Skisenter, Nesbyen Alpinsenter, Dagali Skisenter og Hallingskarvet

Skisenter kan samarbeide om priser og rabatter på Vinterlandet heiskort.

Vedtaket trer i kraft straks og gjelder til 1. november 2008.