V2003-40 – Fornyelse av vedtak – SAS- erverv av aksjer i Widerøe-s Flyveselskap ASA

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 12.05.2003

Den 15. juni 1998 fattet Konkurransetilsynet vedtak om inngrep mot SAS- erverv av aksjene i WF med hjemmel i konkurranseloven § 3-11 (V1998-43). I vedtaket ble det stilt vilkår for at bedriftservervet kunne gjennomføres. Vedtaket utløper 15. juni 2003.

Enkelte deler av V1998-43 er ikke lenger aktuelle. Videre er hensynene bak deler av

vedtaksteksten tilstrekkelig ivaretatt gjennom Samferdselsdepartementets krav til

kontraktsbetingelser for ruteflygninger på FOT-ruter. Konkurransetilsynet har derfor ikke funnet grunn til å fornye punktene 1, 2, 4 og 5 i V1998-43. Konkurransetilsynet anser derimot, og på bakgrunn av ovenstående vurderinger, at det er grunnlag for å fornye punkt 3 i V1998-43.

På denne bakgrunn har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak:

SAS forbys, alene og i samarbeid med Widerøe-s Flyveselskap ASA, å inkludere

reiser på Widerøe-s Flyveselskap ASA-s FOT-ruter i beregningsgrunnlaget for

rabatter, bonuser eller provisjoner i avtaler med storkunder, agenter og reisebyråer.

Widerøe-s Flyveselskap ASA forbys å legge til rette for at reiser på Widerøe-s

Flyveselskap ASA-s FOT-ruter inngår i SAS’ eller andre flyselskaps

beregningsgrunnlag for rabatter, bonuser eller provisjoner i avtaler med

storkunder, agenter og reisebyråer.

Vedtaket gis varighet til 15. juni 2008.