V2003-11 – Kongsberg Simrad AS og ABB AS – dispensasjon til anbudssamarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 17.02.2003

Samarbeidet vil primært bestå i at partene går sammen om markedsføring og levering av pakkeløsninger bestående av manøvrerings- og kraftgenereringssystemer for offshorefartøyer og tyngre spesialskip. Samarbeidet vil også omfatte samarbeid om forskning og utvikling. Kongsberg Simrad skal levere manøvreringssystemene, som i det vesentlige består av systemer for marinautomasjon og posisjonering. ABB skal levere kraftgenereringssystemene, hvilket inkluderer systemer for generering og distribusjon av kraft, propellsystemer og kontrollplattformer. ABBs systemer muliggjør drift og styring av Kongsberg Simrads systemer for automasjon og posisjonering.

Samarbeidet innebærer at systemer som før ble levert av partene hver for seg, nå kan leveres som pakkeløsninger. Tidligere har partene ved å inngi felles anbud samarbeidet om enkeltprosjekter. Gjennom samarbeidsavtalen ønsker partene å samarbeide tettere og mer permanent enn tidligere.

Kongsberg Simrad AS og ABB AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-2 til

anbudssamarbeid om pakkeløsninger bestående av manøvrerings- og

kraftgenereringssystemer for offshorefartøyer og tyngre spesialskip.

Dispensasjonen gis varighet til 1. mars 2008.