V2003-37 – Jernia ASA – midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.05.2003

Dispensasjon fra konkurranseloven gjelder § 3-1 (forbud mot prissamarbeid) for å kunne fastsette felles priser på leveranser fra medlemmene i ProffPartner gruppen, § 3-2 (forbud mot anbudssamarbeid) for å kunne inngi felles anbud og § 3-3 (forbud mot markedsdelig) for at kjeden skal kunne dele kundene mellom seg geografisk i forbindelse med rammeavtaler og anbud.

Vedtak:

Jernia ASA og medlemmene av kjedeprofilen Proff Partner gis dispensasjon fra

konkurranseloven § 3-1 første ledd til å fastsette felles priser på leveranser i tilknytning tilsamarbeidet i Proff Partner.

Jernia ASA og medlemmene av kjedeprofilen Proff Partner gis dispensasjon fra

konkurranseloven § 3-2 til å inngi felles anbud på leveranser i tilknytning til samarbeidet iProff Partner.

Jernia ASA og medlemmene av kjedeprofilen Proff Partner gis dispensasjon fra

konkurranseloven § 3-3 første ledd til å avtale markedsdeling i form av områdedeling i

tilknytning til samarbeidet i Proff Partner.

Dispensasjonen gjelder bare dersom det i anbudet eller tilbudet opplyses om hva

samarbeidet går ut på og hvem som samarbeider.