V2003-59 – Osloguide-kooperativet – dispensasjon for prissamarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 20.10.2003

Osloguide-kooperativet består av ti Oslo-guider som har dannet et kooperativ for formidling av guide-tjenester. Alle guidene i kooperativet er registrert som selvstendige næringsdrivende, men opptrer som en enhet utad. Formidling av oppdragene tilligger en person, men denne oppgaven går på omgang i kooperativet og er ulønnet.

Osloguide-kooperativet gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd for

prissamarbeid mellom guidene som er involvert i samarbeidet.