V2003-25 – Triumph International AS – dispensasjon for felles annonsering

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.04.2003

Triumph gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1, 2. ledd jf. 1. ledd for å benytte -ta 3 betal for 2- annonser for varemerket Sloggi.