V2003-57 – Finansnæringens Hovedorganisasjon – samarbeid om premiegrunnlag og regulering av premiegrunnlag ved fullverdiforsikringer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.10.2003

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) gis dispensasjon fra

konkurranseloven § 3-4, jf § 3-1, til:

å utforme og utvikle felles takstmetoder for skadeforsikringsselskaper

som FNH anbefaler medlemmene å bruke ved fastsettelse av

fullverdigrunnlaget for bygninger, og

å anbefale medlemmene å bruke felles omregningstall hvert år ved

indeksregulering av premiegrunnlaget for bygninger som er

fullverdiforsikret.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

Omregningstallet skal beregnes ved hjelp av Statistisk Sentralbyrås

prisindeks for ny enebolig (2000=100) ved indeksreguleringen.

Medlemsselskaper som bruker fullverdiregulering ved hjelp av årlige

omregningstall, skal gi opplysning om fullverdigrunnlaget, når data om

dette foreligger, ved hvert nytt hovedforfall for en forsikringsavtale.

Var dette nyttig?