V2003-57 – Finansnæringens Hovedorganisasjon – samarbeid om premiegrunnlag og regulering av premiegrunnlag ved fullverdiforsikringer

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.10.2003

Finansnæringens Hovedorganisasjon (FNH) gis dispensasjon fra

konkurranseloven § 3-4, jf § 3-1, til:

å utforme og utvikle felles takstmetoder for skadeforsikringsselskaper

som FNH anbefaler medlemmene å bruke ved fastsettelse av

fullverdigrunnlaget for bygninger, og

å anbefale medlemmene å bruke felles omregningstall hvert år ved

indeksregulering av premiegrunnlaget for bygninger som er

fullverdiforsikret.

Dispensasjonen gis på følgende vilkår:

Omregningstallet skal beregnes ved hjelp av Statistisk Sentralbyrås

prisindeks for ny enebolig (2000=100) ved indeksreguleringen.

Medlemsselskaper som bruker fullverdiregulering ved hjelp av årlige

omregningstall, skal gi opplysning om fullverdigrunnlaget, når data om

dette foreligger, ved hvert nytt hovedforfall for en forsikringsavtale.