V2003-63 – TV2 AS og NRK AS – samarbeid om rettigheter til norske fotballkamper – dispensasjon for prissamarbeid og markedsdeling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.11.2003

Saken for Konkurransetilsynet dreier seg om hvorvidt de enkelte deler av samarbeidet mellom TV2 og NRK rammes av forbudet mot prissamarbeid i konkurranseloven § 3-1 og/eller forbudet mot markedsdeling i § 3-3, og i bekreftende fall om TV2 og NRK med hjemmel i krrl. § 3-9 skal gis dispensasjon fra lovens forbudsbestemmelser.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bokstav b gis NRK og TV2 dispensasjon fra

konkurranseloven § 3-3 for å kunne dele rettigheter til norske fotballkamper som

partene har innkjøpt i fellesskap, til bruk i egne sendinger.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bokstav c gis NRK og TV2 dispensasjon fra

konkurranseloven § 3-1 for å kunne samarbeide om pris ved viderelisensiering av

betal-tv-rettighetene til de ovenfor nevnte fotballrettigrettighetene.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 bokstav b gis NRK og TV2 gis dispensasjon

fra konkurranseloven § 3-1 for å kunne prissamarbeide om pris ved salg av visninger i form av streaming av de kampene NRK og TV2 har de overfor nevnte rettigheter til, over Internett/web-TV.