V2003-30 – Norske Filmbyråers Forening – midlertidig dispensasjon for gjeldende kollektive filmleieavtaler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.04.2003

Norske Filmbyråers Forening gis midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1, for §§ 1, 4, 5 og 6 i filmleieavtalene inngått med Film&Kino 15. januar 2002 vedrørende Bergen kino og Trondheim kino, B+-kinoer, B-kinoer og C-kinoer. Den midlertidige dispensasjonen trer i kraft 1. mai 2003 og gjelder til 1. januar 2004.

Dette vedtaket ble opphevet 19.11.2003 med vedtak V2003-64