V2003-64 – Norske Filmbyråers Forening – Opphevelse av konkurransetilsynets vedtak V2003-30

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.11.2003

Konkurransetilsynet viser til vedtak V2003-30 der Konkurransetilsynet gav Norske Filmbyråers Forening (NFF) midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven § 3-4, jf. § 3-1 for gjeldende kollektive filmleieavtaler. Oslo Kinematografer klaget filmleieavtalene inn til EFTAs overvåkingsorgan (ESA) for brudd på EØS-avtalens artikkel 53. ESA sendte ut en innsigelseserklæring mot filmleieavtalene 18. desember 2002. På bakgrunn av ESAs behandling av saken, har NFF og Film & Kino sagt opp filmleieavtalene for Bergen og Trondheim kino og B+-kinoer med virkning fra 1. oktober 2003, og B-kinoer og C-kinoer med virkning fra 19. oktober 2003.

På bakgrunn av at filmleieavtalene er opphevet finner Konkurransetilsynet at grunnlaget for å opprettholde vedtak V2003-30 er bortfalt.