V2003-67 – Riks Rent Franchise AS – midlertidig dispensasjon fra konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 24.11.2003

Riks Rent Franchise AS søker dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd, eventuelt  § 3-4, for prissamarbeid innenfor Riks Rent Franchise AS.

Konkurransetilsynet gav i V1998-107 en generell dispensasjon for tilsvarendeprissamarbeid mellom medlemsbedriftene i Riks Rent Tekstiltjeneste. Siden Konkurransetilsynet innvilget dispensasjon, har det skjedd flere endringer. Samarbeidet mellom de deltagende vaskeriene i Riks Rent Franchise AS har endret seg fra å være et frivillig samarbeid koordinert gjennom et råd, til å bli et organisert franchise-samarbeid. I tillegg har det skjedd endringer blant de øvrige aktører i markedet slik at konkurransesituasjonen er forandret. Konkurransetilsynet trenger mer tid til å vurdere om det fortsatt skal gis dispensasjon for det ovennevnte forhold, og innvilger med hjemmel i krrl. § 3-9 første ledd bokstav c) en midlertidig dispensasjon.