V2003-68 – Kid Interiør AS – dispensasjon fra konkurranseloven

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.11.2003

Kid Interiør AS fikk i vedtak V98-108 innvilget dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 for å kunne fastsette prisene i de markedsføringsaktivitetene (varekataloger) som er felles for kjedens butikker. Dispensasjonen ble gitt for fem år og utløp 1. desember 2003.

Kid Interiør har søkt om forlenget dispensasjon frem til 1. juli 2004.  Med hjemmel i konkurranselovens § 3-9 bokstav c) har Konkurransetilsynet innvilget Kid Interiør AS dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første og andre ledd slik at Kid Interiør AS kan fastsette maksimalpriser for sine forhandlere i forbindelse med felles markedsføringskampanjer i varekataloger frem til 1. juli 2004.