V2003-71 – SAS-gruppen – vedtak om inngrep mot bedriftskundeavtalene

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.12.2003

I vedtak V2003-16 av 28. mars 2003 ble Konkurransetilsynets vedtak fra 1997 om inngrep mot SASgruppens såkalte eneleverandørklausuler i bedriftskundeavtaler forlenget i seks måneder, i påvente av en fullstendig vurdering av bedriftskundeavtalene.

Konkurransetilsynet har med hjemmel i Konkurranselovens § 3-10 vedtatt å nedlegge forbud mot at SAS-gruppen tilbyr sine kunder progressive volumrabatter på innenriksreiser. Gruppen forbys videre å ha og å inngå bedriftskundeavtaler som inneholder preferanseklausuler. Dette forbudet gjelder både på norske innenriksruter og på reiser til/fra Norge. Ved inngåelse av nye avtaler og reforhandling av eksisterende avtaler, skal SAS-gruppen i tillegg innta en klausul om at kundene står fritt til å reise med andre selskaper på norske innenriksruter og på reiser til/fra Norge.