A2007-10 – Drosjeeiere i Hallingdal – avslag på anmodning om å gripe inn mot Hallingdal Taxi og Persontransport AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans; §12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.03.2007

Drosjeeiere i Hallingdal mener Hallingdal Taxi og Persontransport AS utnytter den markedsstilling rammeavtalen med Sykehuset Buskerud HF gir dem i strid med krrl § 11. Ut fra tilgjengelig informasjons har Konkurransetilsynet kommet til at det er lite sannsynlig at Hallingdal Taxi og Persontransport AS har en dominerende stilling i markedet. Tilsynet finner derfor ikke å kunne prioritere ytterligere ressurser til undersøkelser i saken.