V2007-19 – Endringsvedtak – vedtak om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i Skattefunn-godkjent forsknings- og utviklingsprosjekt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 18.10.2007

Offentlig versjon av V2007-19

Var dette nyttig?