V2007-18 – Vedtak om kompensasjon for ulønnet arbeidsinnsats i forsknings- og utviklingsprosjekt

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 14.08.2007

Offentlig versjon av vedtak V2007-18

Var dette nyttig?