A2007-37 – Autoretur – avslag på anmodning om å gripe inn mot Norges Biloppsamleres Forening

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.10.2007

Autoretur AS hevder at Norges Biloppsamleres Forening (NBF) og medlemmenes atferd i forbindelse med kontraktsforhandlinger representerer et ulovlig horisontalt prissamarbeid mellom selvstendige aktører.

Konkurransetilsynet finner det lite sannsynlig at det har forekommet overtredelse av

konkurranseloven § 10, og vil derfor ikke prioritere ressurser til ytterligere undersøkelser i saken. Anmodningen om å pålegge opphør avslås