A2007-43 – Norpet AS, Maxi Zoo Tønsberg AS og Maxi Zoo Forus AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot Royal Canin Norge AS

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.12.2007

Selskapene Norpet AS, Maxi Zoo Tønsberg AS og Maxi Zoo Forus AS mener Royal Canin Norge AS opptrer i strid med konkurranseloven §§ 10 og 11, og ber Konkurransetilsynet pålegge Royal Canin Norge AS å levere varer i henhold til avtalte vilkår jf. konkurranseloven § 12.

Den 22. mai 2007 sa Royal Canin AS opp leverandøravtalen med klager. Klager mener den reelle begrunnelsen for oppsigelse av avtalen var at butikkene ikke lojalt forholdt seg til leverandørens veiledende priser. Det foreligger imidlertid ikke tilstrekkelig dokumentasjon på at innklagede faktisk søker å binde videresalgsprisen. Konkurransetilsynet finner på denne bakgrunn ikke å kunne prioritere ressurser til ytterligere undersøkelser i saken og den blir derfor avsluttet fra tilsynets side.