V2007-30 – Marine Aluminium Holding AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 06.12.2007

Marine Aluminium Holding AS ilegges et overtredelsesgebyr på 20 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd, i forbindelse med erverv av Stord Offshore AS, jf. § 29 første ledd bokstav a.