V2007-24 – Entra Eiendom AS – Optimo AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 22.10.2007

Entra Eiendom AS ilegges et overtredelsesgebyr på 65 000 kroner for overtredelse av meldeplikten i konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med erverv av 51 prosent av aksjene i Optimo AS.