V2007-26 – Sørco AS, Maritime Systems AS og Nemo Engineering AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.10.2007

Sørco AS, Maritime Systems AS og Nemo Engineering AS ilegges et samlet overtredelsesgebyr på kroner 45.000 fordelt med kroner 10.000 på henholdsvis Nemo Engineering og Maritime System AS og kroner 25.000 på Sørco AS.