V2007-21 – Bakehuset Nord-Norge AS – vedtak om overtredelsesgebyr

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §18 Melding foretakssm.slutn.;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.10.2007

Bakehuset Nord-Norge AS ilegges et overtredelsesgebyr på 20 000 kroner for overtredelse av konkurranseloven § 18 første ledd i forbindelse med oppkjøp av Myklevold Bakeri AS.