V2007-3 – Forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 09.03.2007

Konkurransetilsynet vedtok 9. mars 2007 forskrift om maksimalpriser for kjøring med drosjebil. Forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. desember 2005 nr. 1516 om maksimalpriser for kjøring med drosjebil.

Maksimalprisene skal best mulig gjenspeile en gjennomsnittlig og vektet takstutvikling i markedet. I tillegg ses det hen til den generelle prisøkningen i den aktuelle perioden, samt tas det høyde for kostnader som påføres i form av offentlige skatter og avgifter mv. som næringen ikke selv kan kontrollere.

Konkurransetilsynet finner grunn til å heve takstene i maksimalprisforskriften med gjennomsnittlig 4,5 prosent for de takster som er inntatt i forskriftens §§ 2, 3, 4 (med unntak av § 4 nr. 5) og § 7 fjerde ledd og 2,6 prosent for takstene inntatt i § 4 nr. 5 og §§ 6 og 7 (med unntak av § 7 fjerde ledd).