V2007-17 – Bankenes Betalingssentral (BBS) – Teller AS – inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.07.2007

Konkurransetilsynet mener at fusjonen mellom Bankenes Betalingssentral (BBS) og Teller AS vil svekke konkurransen innenfor markedet for innløsning av internasjonale betalingskort ved at Teller får kontroll over BBS sin innsamlingsvirksomhet. Konkurransetilsynet har kommet til at en rekke vilkår vil avhjelpe de begrensninger av konkurransen som fusjonen ellers ville ført til. Vilkårene går ut på å sikre tilgang til nødvendig infrastruktur fra BBS for konkurrenter i markedet for innløsning og betalingsterminaler.