V2007-13 – Media Norge ASA – Inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 11.06.2007

Konkurransetilsynet godkjenner Media Norge-fusjonen på visse vilkår. Vilkåra skal sikre at kundar og konkurrentar får naudsynt tilgang til trykkeritenester i lang tid framover.