A2007-14 – Propan Produkter AS – avslag på anmodning om å gripe inn mot salgsnekt av komposittflasker med topp i grå utførelse

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.06.2007

Konkurransetilsynet har avslått en anmodning fra Propan Produkter AS om å gripe inn mot Ragasco AS- nektelse av å levere selskapet komposittflasker med grå topp. Forretningsnektelsen ble ikke ansett å være i strid med konkurranseloven § 11, siden Ragasco vil levere Propan Produkter komposittflasker med tilsvarende produktegenskaper med topp i annen farge.

 

Konkurransetilsynet har også vurdert om en avtale om utveksling av returnerte gassflasker mellom Statoil Norge AS, AGA AS og Yara Industrial AS er konkurransebegrensende i strid med konkurranseloven § 10, men kom til at det ikke var tilfelle.