V2007-9 – Tide Reiser AS – Veolia Transport Sør AS vedtak om pålegg om opphør av konkurranseskadelig samarbeid

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 15.05.2007

Konkurransetilsynet har vedteke at Tide Reiser AS og Veolia Transport ikkje lenger får samarbeide om drifta av ekspressbussruta Kystbussen som trafikkerer strekninga Bergen-Stavanger. Tilsynet har pålagt partane å avslutte samarbeidet innan 1.januar 2008.