A2007-13 – Hafslund ASA – Sector Alarm AS – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.05.2007

Sector Alarm AS klaget inn Hafslund ASAs praksis med kombinerte salg av strømmåler og alarmtjenester gjennom toveiskommuniserende strømmåler. Klager mener Hafslund utnytter sin monopolmakt i markedet for strømmålere til å skaffe seg en konkurransefordel i markedet for alarmtjenester, og de mener dette er en koblingshandel som er i strid med konkurranseloven § 11. Etter det Konkurransetilsynet kjenner til tilbys dette koblede produktet ikke lenger.

Nettselskapene er underlagt revisjon samt kontroll av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) gjennom økonomisk og teknisk rapportering. Det stilles krav til regnskapsmessig skille mellom monopolvirksomhet og konkurranseutsatt virksomhet.

På bakgrunn av eksisterende regelverk for nettselskaper samt at den påståtte overtredelsen er opphørt finner Konkurransetilsynet ikke grunn til prioritere ressurser til videre behandling av saken.