A2007-11 – Hurtigruten Group ASA – Fjordenes Rute DA – avslag på anmodning om å gripe inn

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §11 Misbruk av dominans;§12 Pålegg om opphør

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 30.03.2007

Konkurransetilsynet har mottatt klage fra Fjordenes Rute DA. Det gjøres i klagen gjeldende at Hurtigruten Group ASA har overtrådt konkurransereglene ved å dumpe prisen på utleie av hotellskip til Hydro ASA. Basert på informasjonen Konkurransetilsynet har mottatt anses det ikke som sannsynlig at Hurtigruten Group ASA har overtrådt forbudet i konkurranseloven § 11. Konkurransetilsynet prioriterer derfor ikke ressurser til ytterligere undersøkelser i saken.