V2007-2 – TINE BA – vedtak om overtredelsesgebyr – konkurransebegrensende eksklusiv leveringsavtale

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §10 Ulovlig samarbeid;§11 Misbruk av dominans;§29 Overtredelsesgebyr

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 19.02.2007

Konkurransetilsynet ilegger TINE et overtredelsesgebyr på 45 millioner kroner for utilbørlig utnyttelse av dominerende stilling og konkurransebegrensende samarbeid.

Etter en samlet vurdering har Konkurransetilsynet kommet til at TINE BA på en utilbørlig måte har utnyttet sin dominerende stilling i strid med konkurranseloven ved årsforhandlingene med REMA 1000 høsten 2004.

Etter tilsynets vurdering er TINEs opptreden når det gjelder REMA 1000 også i strid med forbudet mot konkurransebegrensende samarbeid i konkurranseloven, da det foreligger en enighet mellom partene.