V2007-1 – Trøndertaxi AS – Sør-Trøndelag Taxi AS , vedtak om inngrep mot foretakssammenslutning

Bestemmelse ikon Bestemmelse: §16 Foretakssammenslutning

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 05.02.2007

Konkurransetilsynet har vedtatt å forby den planlagte fusjonen mellom Trøndertaxi AS og Sør-Trøndelag Taxi AS. Tilsynet mener at en allerede vesentlig begrenset konkurranse i markedet for drosjetransport i Sør-Trøndelag vil bli ytterligere svekket ved en fusjon.