A2004-16 – Telenor ASA og Nordialog AS – avgjørelse om ikke-inngrep

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 02.07.2004

Med henvisning til Telenors tilsagn legger Konkurransetilsynet til grunn at alle aktiva i Nordialog, med unntak av varemerket -Nordialog,- vil bli overført til Kjedehuset hvor Telenor vil stemme for inntil 49 % av aksjene på selskapets generalforsamling i en periode på fem år regnet fra 22. juni 2004. Dette innebærer at ervervet ikke vil berøre Telenors reelle kontroll over Nordialogs sentralledd. Telenors tilsagn innebærer videre at Konkurransetilsynet legger til grunn at varemerket -Nordialog- vil bli lisensiert ut til Kjedehuset for en periode på minimum 15 år, og med adgang til viderelisensiering til forhandlere som også tilbyr tjenester fra andre mobiloperatører enn Telenor.

På denne bakgrunn finner Konkurransetilsynet at det ikke er grunnlag for inngrep etter § 3-11 i konkurranseloven av 1993.