V2004-2 – Nordmøre Energiverk – dispensasjon til markedsdeling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 28.01.2004

Nordmøre Energiverk AS, Rauma Kraft AS, Nesset Kraft AS og AS Svorka Energiverk

produserer og handler elektrisk kraft. Selskapene operer både i engros- og sluttbrukermarkedet for elektrisk kraft. Sunndal Energiverk AS har ikke egen kraftproduksjon. Selskapene avstår fra å konkurrere om kunder som befinner seg i de samarbeidende selskapenes nettområde.

Markedsdeling i sluttbrukermarkedet vurderes å være en forutsetning for at selskapene skal kunne samarbeide om innkjøp av kraft. Dette har sammenheng med at selskapene som utfører tjenester gjennom Energi 1 Kraft får kunnskap om de øvrige selskapenes innkjøpspriser og posisjoner i engrosmarkedet. Dersom de aktuelle selskapene ble pålagt å konkurrere om kunder i sluttbrukermarkedet, kunne slik kunnskap gitt noen av selskapene fordeler i konkurransen med de øvrige selskapene.

Med hjemmel i krrl § 3-9 bokstav b) fatter Konkurransetilsynet følgende vedtak: Nordmøre Energiverk AS, Sunndal Energiverk AS, Rauma Kraft AS, Nesset Kraft AS og AS Svorka Energiverk gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-3 til å fastsette markedsdeling.