V2004-3 – Ringnes AS og ICA Norge AS – dispensasjon for prissamarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 04.02.2004

Ringnes AS orienterer om Ringnes- avtale med Hakon Gruppen AS (-ICA Norge- jf navnebytte til ICA Norge AS fra 1.oktober 2003). Avtalen går ut på at Tuborg 0,33 liter flaske (Tuborg) skal være såkalt -fighting brand-, eller -billigmerke- i ICA Norges profilkjeder. ICA Norge forplikter seg til å gjøre Tuborg til et prisledende produkt blant Ringnes sine produkter.

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav a, har Konkurransetilsynet fattet følgende vedtak: Ringnes AS gis dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 annet ledd for punkt 5.0 første ledd i avtalen med ICA Norge AS om å gjøre Tuborg 0,33 liter flaske til -fighting brand-.