V2004-4 – Prior Norge BA og Jærkylling AS – samarbeid gjennom AS Hønseslakt – dispensasjon for prissamarbeid

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 10.02.2004

Konkurransetilsynet er informert om Priors og Jærkylling AS- opprettelse av et samarbeid om slakt av høns realisert gjennom fellesforetaket AS Hønseslakt. Samtidig ble Konkurransetilsynet informert om Prior og Jærkylling sine planer om også å opprette et samarbeid om slakt av kylling via Driftselskapet AS.

Med hjemmel i krrl. § 3-9 første ledd bokstav b) har konkurransetilsynet fattet følgende vedtak: Prior og Jærkylling innvilges dispensasjon fra konkurranseloven § 3-1 første ledd til å samarbeide om prissetting hva gjelder salg av slaktet høne gjennom fellesforetaket AS Hønseslakt.