V2004-5 – Norsk Gjenvinning AS – dispensasjon til prissamarbeid og markedsdeling

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.01.2004

Norsk Gjenvinning AS, Ragn-Sells AS og Veidekke Gjenvinning AS har inngått en samarbeidsavtale om å drive et mottaksanlegg for resirkulerbart gipsavfall. Mottatt avfall leveres til Gips-Recycling AS i Danmark (GR-DK).

Med hjemmel i konkurranseloven § 3-9 første ledd bokstav b fatter Konkurransetilsynet følgende vedtak:

Norsk Gjenvinning AS, Ragn-Sells AS og Veidekke Gjenvinning AS gis dispensasjon fra

konkurranseloven §§ 3-1 og 3-3 til å samarbeide om å drive et mottaksanlegg for

resirkulerbart gipsavfall. Dispensasjonen bortfaller dersom det viser seg at det er grunnlag for å samle inn gipsavfall utover et angitt volum årlig. Opplysningene om volum er unntatt offentlighet i medhold av offentlighetsloven § 5a jf. forvaltningsloven § 13.