V2004-6 – Bodø Boligbyggelag – inngrep mot innkreving av gebyr ved salg av andel i borettslag tilknyttet Bodø Boligbyggelag gjennom ekstern megler

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 26.02.2004

Saken bakgrunn er at Notar Eiendom Nordland AS  anmodet om inngrep etter konkurranseloven § 3-10 mot et gebyr Bodø Boligbyggelag (BBL) har fastsatt for salg av andeler i borettslag tilknyttet BBL gjennom ekstern megler.

Bodø Boligbyggelag forbys å sette vilkår, herunder priser og gebyrer, for

avklaring av forkjøpsrett for andeler i tilknyttede borettslag som favoriserer boligbyggelagets egen eiendomsmeglervirksomhet på bekostning av konkurrerende eiendomsmeglere. 

Bodø Boligbyggelag påbys å endre nåværende avtaler/vilkår som er i strid med forbudet i punktet over.