V2004-7 – Unipa AS – dispensasjon for fastsettelse av veiledende priser

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 23.02.2004

Unipa AS har hatt dispensasjon fra konkurranseloven siden 1994. Siste dispensasjon løp ut 1. januar 2004. Saken gjelder søknad om fornyelse av den dispensasjonen Unipa hadde fra konkurranseloven § 3-1 til å fastsette veiledende priser på papir- og kontorvarer som omsettes i kjedens forretninger.

Aksjonærene i Unipa AS gis dispensasjon fra konkurranselovens § 3-1 til å fastsette veiledende priser i aktivitetsmateriell for papir- og kontorvarer som omsettes i kjedens forretninger.

Dispensasjonen gis på vilkår av at kjedemedlemmene fritt kan fastsette lavere priser enn oppgitt i aktivitetsmateriellet og at Unipa melder fra til Konkurransetilsynet om endringer i medlemsmassen og om endringer i vedtekter og avtaler.