V2004-8 – Alex Stewart Environmental Services AS og SLab AS – dispensasjon for samarbeid om laboratorietjenester

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 01.03.2004

ASES-HM og SLab har begge sine kjerneområder innenfor miljø-, vann/drikkevann- og

matanalyser. Partene hevder at de har utfyllende kompetanse som vil hjelpe dem til å samarbeide om å konkurrere om større oppdrag som blir lagt ut på anbud.

Det er grunn til å tro at samarbeidet mellom partene vil føre til en forsterking av konkurransen i det relevante markedet. Alex Stewart Environmental Services AS og SLab AS gis dispensasjon fra konkurranseloven §§ 3-1 til 3-3 til å samarbeide om laboratorietjenester.