V2004-10 – TINE BA – vedtak om inngrep mot bruk av lojalitetsrabatter ved salg av hvitost til industrikunder

Dokumentdato ikon Dokumentdato: 27.02.2004

Konkurransetilsynet mottok en klage fra Synnøve Finden ASA vedrørende TINE BAs bruk av lojalitetsrabatter ved salg av hvitost til smelteostproduksjonen til Kavli. Synnøve Finden produserer også hvitost, og er en konkurrent til TINE innenfor blant annet markedet for hvitost som råvare til smelteostindustrien.

TINE BA og de fem TINE meieriene forbys å gi industrikunder kumulative

volumrabatter eller tilsvarende lojalitetsskapende ordninger ved kjøp av hvitost.

Allerede inngåtte avtaler og eksisterende rabattsystem må endres i samsvar med

dette. Denne plikten til endring inntrer først fra og med 6 måneder etter

vedtaksdato.

TINE BA pålegges meldeplikt til Konkurransetilsynet om egne og datterselskapers

avtaler med industrikunder om leveranser av hvitost og om endringer i slike

avtaler. Skriftlig melding til Konkurransetilsynet skal gis senest innen én måned

etter at avtale er inngått eller endring er foretatt. Denne plikten trer i kraft straks.